A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. december 1.,

kedd


 

173. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről
43250
266/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
43258
267/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
43261
268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról
43262
269/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az utasjogi felügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról
43263
270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
A térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről
43265
271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről
43269
272/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról
43277
32/2009. (XII. 1.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
43280
68/2009. (XII. 1.) KHEM rendelet
A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet módosításáról
43852
1202/2009. (XII. 1.) Korm. határozat
A földgázellátási válsághelyzettel összefüggésben szükséges kormányzati feladatokról
43853
1203/2009. (XII. 1.) Korm. határozat
A minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő, teljesítményösztönzési célú intézkedésekről
43854
1204/2009. (XII. 1.) Korm. határozat
Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
43857
1205/2009. (XII. 1.) Korm. határozat
A Hajléktalanokért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
43857
96/2009. (XII. 1.) ME határozat
A Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről, valamint új elnökének kinevezéséről
43858

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.