A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371182. látogatója

Budapest

2009. november 20.,

péntek


 

164. szám


 

Ára: 3285 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009.évi CXIX.törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között anemzetközi kombinált árufuvarozásról és alogisztikai szolgáltatásokról szóló Megállapodás kihirdetéséről
41888
254/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról
41892
255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról
41894
256/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet
A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról
41904
257/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet
A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének éstranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosításáról
41909
258/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
41914
30/2009. (XI. 20.) MNB rendelet
Bankjegyek bevonásáról szóló egyes MNB hirdetmények visszavonásáról
41922
40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet
Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről
41923
18/2009. (XI. 20.) KvVM rendelet
A Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi terület létesítéséről
41927
111/2009. (XI. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
41930
112/2009. (XI. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
41934
113/2009. (XI. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
41937
114/2009. (XI. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
41941
115/2009. (XI. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
41943
116/2009. (XI. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
41946
117/2009. (XI. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
41949
118/2009. (XI. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
41951
119/2009. (XI. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
41955
120/2009. (XI. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
41957
1194/2009. (XI. 20.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és aDél-afrikai Köztársaság Kormánya között agazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adottfelhatalmazásról
41961
1195/2009. (XI. 20.) Korm. határozat
A „Legyen jobb agyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010.) szóló 1092/2007. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról
41961
1196/2009. (XI. 20.) Korm. határozat
A visszaélés szempontjából veszélyes új szer vagy ismert szer új besorolásával kapcsolatos feladatokról
41963
1197/2009. (XI. 20.) Korm. határozat
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról ésaBalatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000.évi CXII.törvény felülvizsgálatából adódó és abalatoni vízpart-rehabilitáció megvalósításával kapcsolatos feladatokról
41965
1198/2009. (XI. 20.) Korm. határozat
A 2009.évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
41967
94/2009. (XI. 20.) ME határozat
A Közép-európai Funkcionális Légtérblokkról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
41970
436/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41971
437/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41972
438/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41973
439/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41973
440/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41974
441/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41975
442/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41976
443/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41977
444/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41978
445/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41979
446/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41980
447/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41981
448/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41981
449/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41982
450/2009. (XI. 20.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
41983

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.