A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. november 16.,

hétfő


 

161. szám


 

Ára: 3285 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
40136
2009. évi CXVI. tör vény
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról
40163
2009. évi CXVII. tör vény
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tör vény módosításáról
40214
2009. évi CXVIII. tör vény
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
40215
252/2009. (XI. 16.) Korm. rendelet
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
40216
9/2009. (XI. 16.) MeHVM rendelet
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 3/2009. (III. 25.) MeHVM rendelet módosításáról
40219
155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet
A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól
40220
157/2009. (XI. 16.) KE–ME együttes határozat
Az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke megbízatásának megszűnéséről
40223
1192/2009. (XI. 16.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2007–2008. évi pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról
40223
1193/2009. (XI. 16.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.2. „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című pályázathoz kapcsolódóan egyes többletkapacitások előzetes befogadása iránti kérelmek elbírálásáról
40233
26/2009. (XI. 16.) KüM határozat
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény 2–3. §-ainak hatályba lépéséről
40235

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.