A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. február 10.,

kedd


 

16. szám


 

Ára: 855,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
26/2009. (II. 10.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló egyezmény jegyzékváltás útján történő módosításának kihirdetéséről
4322
2/2009. (II. 10.) IRM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény szerinti kísérés jogintézményének a megszüntetésével összefüggő módosításáról
4322
2/2009. (II. 10.) KHEM rendelet
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről
4326
1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet
A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól
4328
2/2009. (II. 10.) SZMM rendelet
A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosításáról
4341
1013/2009. (II. 10.) Korm. határozat
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alkalmazásához kapcsolódó egyes feladatokról
4346
1014/2009. (II. 10.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
4347
1015/2009. (II. 10.) Korm. határozat
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál a Magyar Köztársaságot képviselő helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új helyettes kormányzó kinevezéséről
4348

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.