A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. november 13.,

péntek


 

159. szám


 

Ára: 6255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet
A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
39844
249/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
39847
250/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló egyezmény kihirdetéséről
39848
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
39851
24/2009. (XI. 13.) PM rendelet
A biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról szóló 5/2006. (II. 7.) PM rendelet módosításáról
39885
155/2009. (XI. 13.) KE határozat
Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesi kinevezésről
40031
156/2009. (XI. 13.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
40031
1189/2009. (XI. 13.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
40032
1190/2009. (XI. 13.) Korm. határozat
A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
40033
1191/2009. (XI. 13.) Korm. határozat
Az állami felelősségi körbe tartozó egyes környezeti károkkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
40033
93/2009. (XI. 13.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
40034

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.