A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2009. november 12.,

csütörtök


 

158. szám


 

Ára: 315 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező elő írásairól
39548
16/2009. (XI. 12.) HM–IRM együttes rendelet
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet módosításáról
39832
29/2009. (XI. 12.) NFGM rendelet
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meg valósuló beruházások általános forgalmi adó emeléséből eredő költségnövekményének kompenzációjáról
39832
106/2009. (XI. 12.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
39834
107/2009. (XI. 12.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
39836
108/2009. (XI. 12.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
39837
91/2009. (XI. 12.) OGY határozat
Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek, valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról
39840
1/2009. (XI. 12.) OKM határozat
Az Európai Bizottság határozata időpontjának megállapításáról
39842

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.