A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. november 10.,

kedd


 

157. szám


 

Ára: 3555 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CVII. törvény
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről
39442
2009. évi CVIII. törvény
A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám-és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
39444
2009. évi CIX. törvény
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
39453
247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet
A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvény okán szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
39512
62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelet
Az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről
39525
23/2009. (XI. 10.) PM rendelet
A kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet és a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról
39531
1186/2009. (XI. 10.) Korm. határozat
A központi költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó egyes kormányhatározatok módosításáról
39542
1187/2009. (XI. 10.) Korm. határozat
Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat módosításáról
39545
1188/2009. (XI. 10.) Korm. határozat
A fejezeti bevételek és kiadások 2009. I–III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka és a stabilitási tartalék felhasználásáról
39546

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.