A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. november 5.,

csütörtök


 

155. szám


 

Ára: 2475 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CIV. törvény
Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
39229
2009. évi CV. törvény
A Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről
39241
2009. évi CVI. törvény
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
39265
37/2009. (XI. 5.) EüM rendelet
A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
39266
143/2009. (XI. 5.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
39268
61/2009. (XI. 5.) KHEM–KvVM–PM együttes rendelet
Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról
39291
1183/2009. (XI. 5.) Korm. határozat
Főkonzulátus létrehozásáról Chongqingban, valamint külgazdasági szakdiplomata státuszok létesítéséről
39292
1184/2009. (XI. 5.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
39292
426/2009. (XI. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
39293
427/2009. (XI. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
39294
428/2009. (XI. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
39295
429/2009. (XI. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
39295
430/2009. (XI. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
39296
431/2009. (XI. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
39297
432/2009. (XI. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
39298
433/2009. (XI. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
39299

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.