A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. november 3.,

kedd


 

154. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
39202
36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet
Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól
39207
142/2009. (XI. 3.) FVMrendelet
A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról
39209
59/2009. (XI. 3.) IRM rendelet
A központi szabálysértési nyilvántartás részére történő adatközlés formájáról és módjáról, valamint az adatszolgáltatás rendjéről
39216
60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet
A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról
39218
30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet
Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól
39221
1181/2009. (XI. 3.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
39225
1182/2009. (XI. 3.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keret-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
39225

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.