A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. október 29.,

csütörtök


 

152. szám


 

Ára: 6795 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009.évi C. törvény
Az 1980.évi 3.törvényerejű rendelettel kihirdetett Közúti Közlekedési Egyezmény módosításának kihirdetéséről
38775
2009.évi CI. törvény
Az 1980.évi 5.törvényerejű rendelettel kihirdetett, aKözúti Közlekedési Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításának kihirdetéséről
38816
2009.évi CII. törvény
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
38834
241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről
38835
242/2009. (X. 29.) Korm. rendelet
A lakóingatlanok adójának bevallásához felhasználható becsült forgalmi érték közléséről
38840
243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet
Az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról
38842
244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet
A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
38843
35/2009. (X. 29.) EüM rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
38849
140/2009. (X. 29.) FVM rendelet
A gabona és rizs intervenciójáról
38898
141/2009. (X. 29.) FVM rendelet
Az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről
38904
59/2009. (X. 29.) KHEM rendelet
A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendeleteknek aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény módosításáról szóló 2008.évi CXI.törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
38912
33/2009. (X. 29.) OKM rendelet
A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009.évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet módosításáról
38913
27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, atűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és atűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
38914
28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet
A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
38919
5/2009. BJE szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
38927
88/2009. (X. 29.) OGY határozat
A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról
38932
89/2009. (X. 29.) OGY határozat
A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1.–december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
38970
90/2009. (X. 29.) OGY határozat
A „King’s City” elnevezésű, Sukoró község külterületén megvalósuló turisztikai projekt létrehozásával kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról
38970
415/2009. (X. 29.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38972
416/2009. (X. 29.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38973
417/2009. (X. 29.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38974
418/2009. (X. 29.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38975
419/2009. (X. 29.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38976
420/2009. (X. 29.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38976
421/2009. (X. 29.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38977
422/2009. (X. 29.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38978
3/2009. (X. 29.) NFGM határozat
Az Európai Bizottság határozata időpontjának megállapításáról
38979

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.