A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. október 26.,

hétfő


 

151. szám


 

Ára: 315 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1176/2009. (X. 26.) Korm. határozat
A közigazgatási informatikai feladatok kormányzati koordinációjáról szóló 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat módosításáról
38764
1177/2009. (X. 26.) Korm. határozat
A 2009.évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
38765
1178/2009. (X. 26.) Korm. határozat
A Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság által felveendő gabona felvásárlási célú forgóeszköz hitelről
38768
1179/2009. (X. 26.) Korm. határozat
A magyarországi Moto GP futam rendezéséről, aSávoly Motorcentrum Fejlesztő Kft. részére nyújtandó beruházási kölcsönről és az ahhoz kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalásról
38769
87/2009. (X. 26.) ME határozat
Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről aSzíriai Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
38769
88/2009. (X. 26.) ME határozat
A „Húsz éves a Köztársaság Díj” adományozásáról
38770
89/2009. (X. 26.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről, főiskolai rektor felmentéséről és megbízásáról
38771

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.