A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2009. október 22.,

csütörtök


 

149. szám


 

Ára: 1665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XCVI. törvény
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
38559
2009. évi XCVII. törvény
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról
38565
2009. évi XCVIII. törvény
A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról
38566
2009. évi XCIX. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
38568
29/2009. (X. 22.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 13/2008. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról
38569
139/2009. (X. 22.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
38571
58/2009. (X. 22.) KHEM–PM együttes rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
38583
17/2009. (X. 22.) KvVM rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról
38584
26/2009. (X. 22.) NFGM rendelet
Az egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
38585
27/2009. (X. 22.) NFGM rendelet
A regionális operatív programok végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló rendeletek módosításáról
38586
28/2009. (X. 22.) NFGM rendelet
A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet módosításáról
38589
98/2009. (X. 22.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
38591
99/2009. (X. 22.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
38592
100/2009. (X. 22.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
38593
101/2009. (X. 22.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
38594
102/2009. (X. 22.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
38596
103/2009. (X. 22.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
38597
82/2009. (X. 22.) OGY határozat
Az Országos Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-én megtartott választásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
38599
83/2009. (X. 22.) OGY határozat
Az agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
38599
84/2009. (X. 22.) OGY határozat
Demendi László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
38600
85/2009. (X. 22.) OGY határozat
Molnár Oszkár országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
38600
86/2009. (X. 22.) OGY határozat
Dr. Dávid Ibolya országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
38600
87/2009. (X. 22.) OGY határozat
Herényi Károly országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
38601
134/2009. (X. 22.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
38601
135/2009. (X. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
38602
136/2009. (X. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
38603
137/2009. (X. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
38604
138/2009. (X. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
38604
139/2009. (X. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
38605
140/2009. (X. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
38605
141/2009. (X. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
38607
142/2009. (X. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
38608
143/2009. (X. 22.) KE határozat
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
38608
144/2009. (X. 22.) KE határozat
Nyugállományú büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésről
38609
145/2009. (X. 22.) KE határozat
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
38609
146/2009. (X. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
38610
147/2009. (X. 22.) KE határozat
Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae kitüntetéses doktorrá avatásról
38611

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.