A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. október 20.,

kedd


 

148. szám


 

Ára: 3015 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XCV. törvény
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról
38463
233/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kötött segélyhitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keretmegállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
38468
234/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozással összefüggő módosításáról
38473
235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól
38475
236/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
38491
237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
38493
238/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
38495
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
38500
240/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
A köztisztviselők jutalmazásának egyes átmeneti szabályairól
38510
31/2009. (X. 20.) EüM rendelet
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról
38512
32/2009. (X. 20.) EüM rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet, valamint az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendeletet módosításáról
38514
33/2009. (X. 20.) EüM rendelet
Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról
38519
34/2009. (X. 20.) EüM rendelet
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet, a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet, valamint az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításról
38528
56/2009. (X. 20.) IRM rendelet
A Köztársaságért, a Jogállamért Emlékplakett alapításáról
38531
56/2009. (X. 20) KHEM rendelet
Egyes díjakkal, bírságokkal, valamint előirányzatok felhasználásával kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
38532
57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet
Az egyes vasúti utazási kedvezményekről
38534
1173/2009. (X. 20.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
38540
1174/2009. (X. 20.) Korm. határozat
A rendelkezésre állási támogatásnak a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásra ösztönző átalakításához kapcsolódó egyes kormányzati feladatokról
38540
1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, illetve elszámolásáról
38541
86/2009. (X. 20.) ME határozat
A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
38556

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.