A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. október 16.,

péntek


 

146. szám


 

Ára: 2475 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XCII. törvény
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 1. ülésszakán elfogadott, a nőknek a szülés előtt és utána való foglalkoztatásáról szóló 1919. évi 3. számú Egyezmény felmondásáról
38385
2009. évi XCIII. törvény
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezmény felmondásáról
38385
2009. évi XCIV. törvény
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezmény felmondásáról
38386
227/2009. (X. 16.) Korm. rendelet
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról
38387
228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
38387
229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
38388
230/2009. (X. 16.) Korm. rendelet
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
38395
231/2009. (X. 16.) Korm. rendelet
A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvénnyel összefüggő módosításáról
38403
232/2009. (X. 16.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
38404
136/2009. (X. 16.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
38408
137/2009. (X. 16.) FVM rendelet
Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról
38411
138/2009. (X. 16.) FVM rendelet
Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról
38412
55/2009. (X. 16.) IRM rendelet
A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról
38414
26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításával és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggően egyes miniszteri rendeletek módosításáról
38419
22/2009. (X. 16.) PM rendelet
A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről
38425
93/2009. (X. 16.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
38429
94/2009. (X. 16.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
38431
95/2009. (X. 16.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
38434
96/2009. (X. 16.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
38438
97/2009. (X. 16.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
38440
1171/2009. (X. 16.) Korm. határozat
A Hosszú Távú Fejlesztések Rangsoráról
38453
1172/2009. (X. 16.) Korm. határozat
Az Új Erkel Színház felépítését célzó pályázat előkészítéséről és lebonyolításáról, és az Operaház rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos kérdésekről
38453
81/2009. (X. 16.) ME határozat
Az Egyesült Arab Emírségekkel, Kuvait Állammal, a Bahreini Királysággal, Katar Állammal, és az Ománi Szultánsággal kötendő diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességére vonatkozó kétoldalú megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
38455
82/2009. (X. 16.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belorusz Köztársaság Kormánya közötti, a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
38455
83/2009. (X. 16.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
38456
84/2009. (X. 16.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
38456
85/2009. (X. 16.) ME határozat
A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány kuratóriumi tagjainak kinevezéséről
38457

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.