A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. október 9.,

péntek


 

144. szám


 

Ára: 4365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet
Egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38038
8/2009. (X. 9.) MeHVM rendelet
A piacmeghatározás, a piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása során alkalmazandó alapelvekről szóló 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról
38054
131/2009. (X. 9.) FVM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2009. évi finanszírozásának szabályairól szóló 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet módosításáról
38055
54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet
A bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről
38056
19/2009. (X. 9.) PM rendelet
A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
38058
20/2009. (X. 9.) PM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról
38061
21/2009. (X. 9.) PM rendelet
A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet módosításáról
38064

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.