A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. október 8.,

csütörtök


 

143. szám


 

Ára: 1935 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről
37977
129/2009. (X. 8.) FVM rendelet
Az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi végrehajtásáról
37980
130/2009. (X. 8.) FVM rendelet
A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról
37989
16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet
A barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről
37995
92/2009. (X. 8.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
38006
4/2009. BJE szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
38008
1168/2009. (X. 8.) Korm. határozat
A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2008. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről
38012
1169/2009. (X. 8.) Korm. határozat
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára rendezésre javasolt ingatlanok rendezéséről, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról
38017
1170/2009. (X. 8.) Korm. határozat
A nemzeti és állami ünnepek, valamint más kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítéséről és lebonyolításáról szóló 2106/2005. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról
38020
80/2009. (X. 8.) ME határozat
A Haditechnikai Külkereskedelmi Tárcaközi Bizottság elnökének felmentéséről és kinevezéséről
38022
400/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38022
401/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38023
402/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38024
403/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38025
404/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38025
405/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38027
406/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38028
407/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38029
408/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38030
409/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38031
410/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38032
411/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38033
412/2009. (X. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
38034

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.