A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. február 4.,

szerda


 

14. szám


 

Ára: 1125,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2009. (II. 4.) Korm. rendelet
A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
4258
8/2009. (II. 4.) FVM rendelet
A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról
4260
3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet
A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről
4265
4/2009. (II. 4.) ÖM rendelet
A kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátását ösztönző támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
4272
3/2009. (II. 4.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4/2009. (II. 4.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4276
5/2009. (II. 4.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
6/2009. (II. 4.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4279
7/2009. (II. 4.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4283
8/2009. (II. 4.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4285
4/2009. (II. 4.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
4288
5/2009. (II. 4.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
4290
6/2009. (II. 4.) KE határozat
8/2006. (I. 20.) KE határozat módosításáról
4292
1012/2009. (II. 4.) Korm. határozat
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
4292

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.