A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. szeptember 30.,

szerda


 

139. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
37530
51/2009. (IX. 30.) IRM rendelet
Egyes, a határrendészeti kirendeltségekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
37536
52/2009. (IX. 30.) IRM rendelet
Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól
37539
48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
37540
49/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet
Az egyes sajátos építményfajtákra vonatkozó miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
37564
50/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
37568
24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet
A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
37569
25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet
Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról
37571
91/2009. (IX. 30.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
37590
79/2009. (IX. 30.) OGY határozat
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
37592
80/2009. (IX. 30.) OGY határozat
A Szülőföld Alap 2008. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
37592
1165/2009. (IX. 30.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.2. „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című pályázathoz kapcsolódóan egyes többletkapacitások előzetes befogadása iránti kérelmek elbírálásáról
37593

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.