A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. szeptember 29.,

kedd


 

137. szám


 

Ára: 4095 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
207/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
37372
208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól
37372
209/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
37375
125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
37378
126/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
37387
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről
37388
17/2009. (IX. 29.) PM rendelet
A pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes PM rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény hatálybalépése miatt szükséges módosításáról
37468
132/2009. (IX. 29.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyetteseinek kinevezéséről és a Versenytanács elnöki teendőinek ellátásával való megbízásról
37497
1164/2009. (IX. 29.) Korm. határozat
A Kormány kabinetjeiről szóló 1047/2009. (IV. 13.) Korm. határozat módosításáról
37497
76/2009. (IX. 29.) ME határozat
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
37498

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.