A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371150. látogatója

Budapest

2009. szeptember 24.,

csütörtök


 

134. szám


 

Ára: 3285 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XC. törvény
A menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló, 1959. április 20-án, Strasbourgban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről
37135
124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
37140
44/2009. (IX. 24.) IRM–KHEM együttes rendelet
Az utasbiztonsági ellenőrzést végzők felügyeletének és szakmai irányításának szabályairól szóló 26/2006. (V. 9.) BM–GKM együttes rendelet módosításáról
37199
47/2009. (IX. 24.) KHEM rendelet
Az egyetemes és engedélyes postai szolgáltatók számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének, valamint a költségek számításának részletes szabályairól szóló 17/2004. (IV. 28.) IHM rendelet módosításáról
37199
16/2009. (IX. 24.) PM rendelet
A Vám- és Pénzügyőrség Öltözködési Szabályzatáról szóló 9/1999. (III. 31.) PM rendelet módosításáról
37200
86/2009. (IX. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
37201
87/2009. (IX. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
37214
88/2009. (IX. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
37217
89/2009. (IX. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
37219
90/2009. (IX. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
37226
74/2009. (IX. 24.) OGY határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról
37231
75/2009. (IX. 24.) OGY határozat
Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról
37231
76/2009. (IX. 24.) OGY határozat
A Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról
37232
77/2009. (IX. 24.) OGY határozat
Arató Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
37232
78/2009. (IX. 24.) OGY határozat
Szijjártó Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
37232
127/2009. (IX. 24.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
37233
128/2009. (IX. 24.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
37233

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.