A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. szeptember 22.,

kedd


 

133. szám


 

Ára: 4356 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi LXXXIX. törvény
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról
37002
205/2009. (IX. 22.) Korm. rendelet
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
37007
206/2009. (IX. 22.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
37007
23/2009. (IX. 22.) MNB rendelet
A „Budapest” emlékérme kibocsátásáról
37009
43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet
Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
37011
46/2009. (IX. 22.) KHEM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes postaügyi és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
37020
15/2009. (IX. 22.) PM rendelet
A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet módosításáról
37023
1162/2009. (IX. 22.) Korm. határozat
A Kutatási és Tudománypolitikai Tanácsról
37131

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.