A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. szeptember 17.,

csütörtök


 

131. szám


 

Ára: 3285 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet
hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról
36847
200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet
közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
36847
201/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet
Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
36849
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
36850
123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet
Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendeletkeretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról
36856
45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet
vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosításáról
36930
15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelet
Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről
36933
22/2009. (IX. 17.) NFGM rendelet
rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényi feltételeinek módosulásával,valamint annak teljesülése igazolásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
36935
72/2009. (IX. 17.) OGY határozat
szágos népszavazásról
36938
73/2009. (IX. 17.) OGY határozat
Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozatmódosításáról
36938
1156/2009. (IX. 17.) Korm. határozat
magyar kormányküldöttségnek az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi,Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Általános Konferenciájának 35. ülésszakán történő részvételéről
36939
1157/2009. (IX. 17.) Korm. határozat
Cseh Köztársaság Kormánya és a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Program Kezelő Szervezete (NAPMO) Igazgatótanácsa közötti, a NAPMO-hoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi megállapodások szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
36941
1158/2009. (IX. 17.) Korm. határozat
Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
36941
1159/2009. (IX. 17.) Korm. határozat
Országmárka Tanács létrehozásáról szóló 2176/2008. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
36942
1160/2009. (IX. 17.) Korm. határozat
finnugor kapcsolatrendszer koordinálásáról
36942
1161/2009. (IX. 17.) Korm. határozat
állami és magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés (PPP) újszerű formáinak alkalmazásáról szóló 2028/2007. (II. 28.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
36943
75/2009. (IX. 17.) ME határozat
egyes kétoldalú gazdasági együttműködési bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
36943

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.