A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. január 30.,

péntek


 

13. szám


 

Ára: 3555,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
4146
20/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
4229
7/2009. (I. 30.) FVM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az agrárágazatban
4252
1010/2009. (I. 30.) Korm. határozat
A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról szóló 1002/2007. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
4253
1011/2009. (I. 30.) Korm. határozat
A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról
42

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.