A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. szeptember 15.,

kedd


 

129. szám


 

Ára: 5715 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
190/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
A főépítészi tevékenységről
36669
191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
Az építőipari kivitelezési tevékenységről
36675
192/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
36715
193/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
36722
194/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
36757
195/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről
36767
196/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
36773
197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
36800
198/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
36802
40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet
A hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól
36805
41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet
Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CLX.törvény módosításáról szóló 2008.évi CXI.törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
36809
42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint atanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról
36829
21/2009. (IX. 15.) NFGM–SZMM együttes rendelet
A termékek eladási ára és egységára, továbbá aszolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról
36830
71/2009. (IX. 15.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 13/2006. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
36832
384/2009. (IX. 15.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
36832
385/2009. (IX. 15.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
36833
386/2009. (IX. 15.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
36834
387/2009. (IX. 15.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
36835
388/2009. (IX. 15.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
36836

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.