A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. szeptember 10.,

csütörtök


 

127. szám


 

Ára: 9495 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
36364
183/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatási előleg fizetéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
36633
184/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról
36633
185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
A hatósági közvetítőkről
36634
186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet
A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
36638
187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről
36639
188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről
36640
189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
36640
1152/2009. (IX. 10.) Korm. határozat
A magyar küldöttség részvételéről az ENSZ Közgyűlés 64. ülésszakán
36644
1153/2009. (IX. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetésének előkészítéséről
36646
1154/2009. (IX. 10.) Korm. határozat
A Roma Integrációs Tanács létrehozásáról szóló 1129/2006. (XII. 25.) Korm. határozat módosításáról
36647
74/2009. (IX. 10.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
36648

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.