A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. január 30.,

péntek


 

12. szám


 

Ára: 1935,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
14/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
3515
15/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
A villamos energia határon keresztül történő szállításának a szabályozásáról
3517
16/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval összefüggő módosításáról
3518
17/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
A „Márciusi Ifjak Díj – a fiatal magyar tehetségekért” alapításáról szóló 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
3521
18/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3522
1/2009. (I. 30.) MeHVM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról
3522
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
3528
2/2009. (I. 30.) EüM rendelet
A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról
3536
1/2009. (I. 30.) HM rendelet
A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról
3539
4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet
A termékek eladási ára és egységára, továbbáaszolgáltatások díja feltüntetésének részletesszabályairól
3553
2/2009. (I. 30.) OKM rendelet
Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1–2.§-ai alapján támogatásban részesült fenntartók részére kiegészítő támogatás folyósításának eljárási rendjéről
3555
2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együttes rendelet
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2009. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról
3555
1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájáról
4125
5/2009. (I. 30.) ME határozat
Szakállamtitkár kinevezéséről
4131
6/2009. (I. 30.) ME határozat
A záhonyi térség komplex fejlesztését elősegítő miniszterelnöki megbízott kinevezéséről szóló 6/2007. (I. 18.) ME határozat módosításáról
4131
18/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4132
19/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4132
20/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4133
21/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4133
22/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4134
23/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4134
24/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4135
25/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4135
26/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4136
27/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4136
28/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4137
29/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4137
30/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4138
31/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4138
32/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4139
33/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4140
34/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4140
35/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4141
36/2009. (I. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4141
 
Hivatalos Értesítő (2009/4. szám)

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.