A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. augusztus 14.,

péntek


 

115. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII.törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet módosításáról
32296
166/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szervekre vonatkozó kormányrendeleteknek aköltségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.törvénnyel összefüggő módosításáról
32297
29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993.(IV.2.) NM rendelet módosításáról
32298
61/2009. (VIII. 14.) ME határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagja megbízatásának megszűnéséről és új tagok megbízásáról
32333
62/2009. (VIII. 14.) ME határozat
Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület tagja megbízatásának megszűnéséről és új tag felkéréséről
32333

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.