A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. augusztus 7.,

péntek


 

113. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
28/2009. (VIII. 7.) EüM rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról
29730
29/2009. (VIII. 7.) IRM–PM együttes rendelet
A büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet módosításáról
29731
30/2009. (VIII. 7.) IRM rendelet
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása okán szükséges egyes rendeletek módosításáról
29732
38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
29759
39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
30969
1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat
A jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről
32209
1133/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat
A helyközi közösségi közlekedés átalakításáról
32210
59/2009. (VIII. 7.) ME határozat
Szakállamtitkár felmentéséről
32211
60/2009. (VIII. 7.) ME határozat
Szakállamtitkár kinevezéséről
32211

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.