A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. augusztus 5.,

szerda


 

111. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet
Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításáról
29594
27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
29608
102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet
Az Egri borvidék védett eredetű borairól
29614
103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet
A Káli védett eredetű borról
29621
104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet
A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről
29624
37/2009. (VIII. 5.) KHEM rendelet
A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról
29628
11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelet
Az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékéről
29633
18/2009. (VIII. 5.) NFGM rendelet
A Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő kutatás-fejlesztéshez nyújtott projekttámogatások szabályairól
29649
23/2009. (VIII. 5.) ÖM rendelet
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
29653
82/2009. (VIII. 5.) KE határozat
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjának kinevezéséről
55/2009. (VIII. 5.) ME határozat
A Magyar Energia Hivatal elnöke megbízatásának megszűnéséről
29656
56/2009. (VIII. 5.) ME határozat
A Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának felmentéséről
29656
57/2009. (VIII. 5.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29656
58/2009. (VIII. 5.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29656
23/2009. (VIII. 5.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
29657

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.