A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. augusztus 3.,

hétfő


 

110. szám


 

Ára: 6255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, aterületi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról
29402
161/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.évi XXXII.törvény végrehajtásáról
29423
162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint agyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.évi XCVIII.törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról
29423
25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáróléskölcsönzéséről szóló 14/2007.(III.14.)EüMrendelet módosításáról
29425
1131/2009. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Polgári Törvénykönyvről szóló új törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény előkészítéséről, valamint atovábbi jogalkotási feladatokról
29588

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.