A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369728. látogatója

Budapest

2009. július 30.,

csütörtök


 

108. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint aszeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és atermékek ellenőrzéséről
29358
159/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI.26.) Korm. rendelet módosításáról
29363
95/2009. (VII. 30.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból afiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról
29364
96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV.11.) FVM rendelet módosításáról
29365
97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet
A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról
29367
98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet
A borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról
29377
99/2009. (VII. 30.) FVM rendelet
A borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI.3.) FVM rendelet módosításáról
29386
100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet
A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról
29387
101/2009. (VII. 30.) FVM rendelet
A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról
29390
28/2009. (VII. 30.) IRM rendelet
Egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
29392
10/2009. (VII. 30.) KvVM–EüM együttes rendelet
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról
29393
1128/2009. (VII. 30.) Korm. határozat
Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvételről szóló 2250/2007. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
29394
1129/2009. (VII. 30.) Korm. határozat
Az Önkormányzati Minisztérium 2008.évikötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának átcsoportosításáról
29394
52/2009. (VII. 30.) ME határozat
Regionális Államigazgatási Hivatal hivatalvezetőjének kinevezéséről
29395
53/2009. (VII. 30.) ME határozat
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ellenőrző Bizottsága tagjának kinevezéséről
29395
54/2009. (VII. 30.) ME határozat
Az Egészségbiztosítási Felügyelet Felügyeleti Tanácsa tagjának kinevezéséről
29395
3/2009. (VII. 30.) PM határozat
Az Európai Bizottságnak – atávhőszolgáltatás kedvezményes általános forgalmi adó mértékével összefüggő – határozata meghozatalára nyitva álló határidő lejártának megállapításáról
29395

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.