A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381542. látogatója

Budapest

2009. január 27.,

kedd


 

10. szám


 

Ára: 1125,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2009. (I. 27.) Korm. rendelet
A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
3466
11/2009. (I. 27.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti a magánszektorban megvalósuló ipari kutatás-fejlesztésben történő kétoldalú együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
3468
5/2009. (I. 27.) FVM rendelet
A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
3473
6/2009. (I. 27.) FVM rendelet
A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról
3474
3/2009. (I. 27.) NFGM rendelet
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai ésvizsgakövetelményeinek kiadásáról
3474
1/2009. (I. 27.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
3500
2/2009. (I. 27.) KE határozat
Nyugállományú pénzügyőr vezérőrnagyi előléptetésről
3500
3/2009. (I. 27.) KE határozat
Pénzügyőr dandártábornoki kinevezésről
3500
3/2009. (I. 27.) ME határozat
Az Európai Közösség által az Albán Köztársasággal, Bosznia-Hercegovinával, Macedóniával, Montenegróval, a Szerb Köztársasággal, továbbá a Moldáviai Köztársasággal, az Orosz Föderációval és Ukrajnával kötött visszafogadási megállapodások kétoldalú végrehajtási jegyzőkönyveinek létrehozására adott felhatalmazásról
3501
4/2009. (I. 27.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Miskolc–Kosièe (Kassa) gyorsforgalmi út határcsatlakozási szakaszának kijelöléséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3501
8/2009. (I. 27.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti audiovizuális kapcsolatokról szóló, Budapesten, 2008. február 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 186/2008. (VII. 22.) Korm.rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3502
9/2009. (I. 27.) KüM határozat
Az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981.szeptember 26-án elfogadott szerződésről szóló 2008.évi LX. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
3502

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.