A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313011. látogatója

Budapest

2008. július 3.,

csütörtök


 

98. szám


 

Ára: 1325,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
178/2008. (VII. 3.) Korm. r.
A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről
5972
84/2008. (VII. 3.) FVM r.
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
5980
95/2008. (VII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5982
96/2008. (VII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5998
97/2008. (VII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
6008
98/2008. (VII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
6010
99/2008. (VII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
6011
48/2008. (VII. 3.) ME h.
Főiskolai rektorok megbízásáról
6021
49/2008. (VII. 3.) ME h.
Főiskolai tanár kinevezéséről
6021
50/2008. (VII. 3.) ME h.
Címzetes főjegyzői cím adományozásáról
6021
51/2008. (VII. 3.) ME h.
Címadományozási juttatás megállapításáról
6022
52/2008. (VII. 3.) ME h.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjainak megbízatása megszűnéséről
6022
53/2008. (VII. 3.) ME h.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjának megbízásáról
6022
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
6022
 
Hivatalos Értesítő (2008/27. szám)

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.