A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371017. látogatója

Budapest

2008. június 14.,

szombat


 

88. szám


 

Ára: 1110,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
24/2008. (VI. 14.) EüM r.
Az egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
5292
72/2008. (VI. 14.) FVM r.
A borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról
5294
73/2008. (VI. 14.) FVM r.
Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
5294
74/2008. (VI. 14.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet módosításáról
5295
75/2008. (VI. 14.) FVM r.
A szárított takarmány kvótával szabályozott támogatás igénylésének általános feltételeiről
5295
76/2008. (VI. 14.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról
5300
77/2008. (VI. 14.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
5301
136/2008. (VI. 14.) KE h.
Elnöki tisztségben történő megerősítésről
5337
137/2008. (VI. 14.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
5337
138/2008. (VI. 14.) KE h.
Államtitkár felmentéséről
5337
139/2008. (VI. 14.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
5338

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.