A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314602. látogatója

Budapest

2008. június 5.,

csütörtök


 

84. szám


 

Ára: 2400,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XXII. tv.
A Londonban, 1976. november 19-én kelt, a tengeri követelésekkel összefüggő felelősség korlátozásáról szóló 1976. évi egyezmény és a Londonban, 1996. május 2-án kelt, az egyezmény módosításáról szóló 1996. évi jegyzőkönyv kihirdetéséről
5100
2008: XXIII. tv.
A Londonban, 1996. május 3-án kelt, a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
5121
2008: XXIV. tv.
Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény felülvizsgálatáról
5162
2008: XXV. tv.
Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról
5163
5/2008. (VI. 5.) NFGM–EüM e. r.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezeti egységének a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában közreműködő szervezetté történő kijelöléséről és feladatairól szóló 10/2004. (IV. 7.) FMM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról
5165
6/2008. (VI. 5.) NFGM r.
A Regionális operatív programok végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 14/2007. (V. 8.) MeHVM–ÖTM együttes rendelet módosításáról
5169
7/2008. (VI. 5.) NFGM r.
A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet módosításáról
5171
17/2008. (VI. 5.) PM r.
Az ingatlanértékelői névjegyzékbe történő felvételről és a névjegyzék vezetéséről szóló 25/2007. (XII. 18.) PM rendelet módosításáról
5172
25/2008. (VI. 5.) KüM h.
Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXVIII. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
5174
26/2008. (VI. 5.) KüM h.
A nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi XX. törvény 3–4. §-ainak hatálybalépéséről
5174
4/2008. (MK 84.) KvVM ut.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításáról
5175
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2008. március 14-i és 28-i üléseiről
5187
 
A Jövő Oktatásáért Alapítvány 2007. évi pénzügyi beszámolója
5191
 
Hivatalos Értesítő (2008/23. szám) HÉ 3185–3336

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.