A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371013. látogatója

Budapest

2008. június 3.,

kedd


 

83. szám


 

Ára: 1970,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
71/2008. (VI. 3.) FVM r.
A szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról
5020
13/2008. (VI. 3.) HM r.
A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
5023
14/2008. (VI. 3.) KvVM r.
Az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
5024
15/2008. (VI. 3.) KvVM r.
A Mátrai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről
5025
16/2008. (VI. 3.) KvVM r.
A Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről
5027
17/2008. (VI. 3.) KvVM r.
A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület természetvédelmi kezelési tervéről
5030
3/2008. (VI. 3.) KHEM r.
Egyes hajózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5034
4/2008. (VI. 3.) KHEM r.
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról
5082
5/2008. (VI. 3.) KHEM r.
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról
5086
7/2008. (VI. 3.) SZMM r.
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5088
 
Az Állami Számvevőszék pályázati felhívása az Áht. 95/A. §-ának (2), illetve az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 30. § (4) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek felügyelőbizottsága elnöki tisztségének betöltésére alkalmas személyek névjegyzékbe kerülésére
5095
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
50

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.