A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314602. látogatója

Budapest

2008. május 29.,

csütörtök


 

80. szám


 

Ára: 1755,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
149/2008. (V. 29.) Korm. r.
Egyes agrár-szakigazgatási tárgyú kormányrendeletekmódosításáról
4869
150/2008. (V. 29.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4869
70/2008. (V. 29.) FVM r.
A piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről szóló 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
4870
12/2008. (V. 29.) HM r.
A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról
4871
2/2008. (V. 29.) NFGM–PM e. r.
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtható KKV támogatások felhasználására, valamint a forráskezelő szervezetre vonatkozó különös szabályokról
4879
3/2008. (V. 29.) NFGM r.
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet módosításáról
4886
58/2008. (V. 29.) OGY h.
Országgyűlési biztos választásáról
4887
59/2008. (V. 29.) OGY h.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi tengerészeti munkaügyi Egyezményről, valamint a Konferencia 96. ülésszakán elfogadott, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló 188.számú Egyezményről és 199. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról
4887
60/2008. (V. 29.) OGY h.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4887
61/2008. (V. 29.) OGY h.
Az adatvédelmi biztos 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4887
62/2008. (V. 29.) OGY h.
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4888
63/2008. (V. 29.) OGY h.
Az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 30/2008. (IV. 3.) OGY határozat kiegészítéséről
4888
64/2008. (V. 29.) OGY h.
A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége, valamint a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testülete tisztségviselőinek és tagjainak választásáról szóló 9/2008. (II. 28.) OGY határozat kiegészítéséről
4888
65/2008. (V. 29.) OGY h.
A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és tagjainak választásáról szóló 18/2007. (III. 14.) OGY határozat kiegészítéséről
4888
66/2008. (V. 29.) OGY h.
A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége, valamint a Hungária Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testülete tisztségviselőinek és tagjainak választásáról szóló 20/2008. (III.12.) OGY határozat kiegészítéséről
4889
75/2008. (V. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4889
76/2008. (V. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4905
77/2008. (V. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4908
78/2008. (V. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4912
79/2008. (V. 29.) AB v.
Az Alkotmánybíróság végzése
4913
80/2008. (V. 29.) AB v.
Az Alkotmánybíróság végzése
4914
81/2008. (V. 29.) AB v.
Az Alkotmánybíróság végzése
4915
82/2008. (V. 29.) AB v.
Az Alkotmánybíróság végzése
4915
39/2008. (V. 29.) ME h.
Szakállamtitkárok kinevezéséről
4916
24/2008. (V. 29.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti, 2008. február 29-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi XVI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4917
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (2/2008. PJE szám)
4917
 
Az Országos Örmény Önkormányzat 10. közgyűlés (2008. 04. 27.) 24. sz. határozata
4920
 
A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
4933
 
Tárgymutató a 2008. április hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról és közleményekről
 
Hivatalos Értesítő (2008/22. szám) HÉ 3025–3184

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.