A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313011. látogatója

Budapest

2008. május 22.,

csütörtök


 

77. szám


 

Ára: 1755,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
144/2008. (V. 22.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló, 2007. november 14-én, Nagyszebenben aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről
4669
145/2008. (V. 22.) Korm. r.
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról
4674
146/2008. (V. 22.) Korm. r.
Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
4675
21/2008. (V. 22.) EüM–FVM–KvVM e. r.
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003.(VII.7.)ESZCSM–FVM–KvVM együttesrendelet módosításáról
4681
56/2008. (V. 22.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
4695
57/2008. (V. 22.) OGY h.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, valamint működési kereteiről
4695
71/2008. (V. 22.) AB v.
Az Alkotmánybíróság végzése
4697
72/2008. (V. 22.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4697
73/2008. (V. 22.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4699
74/2008. (V. 22.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4703
1032/2008. (V. 22.) Korm. h.
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
4705
1033/2008. (V. 22.) Korm. h.
A kötelező egészségbiztosítási rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról
4706
2/2008. (MK 77.) EüM ut.
Az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
4707
 
Az Országos Választási Bizottság 190/2008. (V. 19.) OVB határozata
4709
 
Az Országos Választási Bizottság 191/2008. (V. 19.) OVB határozata
4709
 
Az Országos Választási Bizottság 192/2008. (V. 19.) OVB határozata
4710
 
Az Országos Választási Bizottság 193/2008. (V. 19.) OVB határozata
4710
 
Az Országos Választási Bizottság 194/2008. (V. 19.) OVB határozata
4711
 
Az Országos Választási Bizottság 195/2008. (V. 19.) OVB határozata
4711
 
Az Országos Választási Bizottság 196/2008. (V. 19.) OVB határozata
4712
 
Az Országos Választási Bizottság 197/2008. (V. 19.) OVB határozata
4713
 
Az Országos Választási Bizottság 198/2008. (V. 19.) OVB határozata
4713
 
Az Országos Választási Bizottság 199/2008. (V. 19.) OVB határozata
4714
 
Az Országos Választási Bizottság 200/2008. (V. 19.) OVB határozata
4714
 
Az Országos Választási Bizottság 201/2008. (V. 19.) OVB határozata
4715
 
A Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)
4716
 
Pályázati felhívás a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére
4719
 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása „A közkönyvtárak uniós programjának 2008. évi támogatása” címmel
4723
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
4731
 
Hivatalos Értesítő (2008/21. szám) HÉ 2865–3024

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.