A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2008. május 16.,

péntek


 

75. szám


 

Ára: 2185,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
135/2008. (V. 16.) Korm. r.
A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 2001. október 4. napján elfogadott PMC/W 7/99 számú módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
4565
136/2008. (V. 16.) Korm. r.
Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 2001. február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről
4569
137/2008. (V. 16.) Korm. r.
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
4575
138/2008. (V. 16.) Korm. r.
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
4583
139/2008. (V. 16.) Korm. r.
A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről
4584
140/2008. (V. 16.) Korm. r.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
4589
141/2008. (V. 16.) Korm. r.
A szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól
4594
142/2008. (V. 16.) Korm. r.
Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4594
66/2008. (V. 16.) FVM r.
A közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól
4599
67/2008. (V. 16.) FVM r.
Az állattenyésztési bírság befizetéséről és felhasználásáról
4602
68/2008. (V. 16.) FVM r.
A Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
4603
12/2008. (V. 16.) PM r.
A Vám- és Pénzügyőrség az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott, továbbá a nemzetközi szervezetekben pályázat útján elnyert jogviszonyban alkalmazott hivatásosállományú tagjainak jogviszonyáról ésavelük kapcsolatos személyzeti eljárás rendjéről
4605
13/2008. (V. 16.) PM–KüM e. r.
A diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tisztviselői jövedékiadó-visszaigényléséről
4609
14/2008. (V. 16.) PM r.
A költségvetési viszontgarancia vállalásának ésérvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról
4618
15/2008. (V. 16.) PM r.
Egyes általános forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez fűződő végrehajtási szabályokról
4624
125/2008. (V. 16.) KE h.
Kitüntetéses doktorrá avatásról
4634
126/2008. (V. 16.) KE h.
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
4634
1030/2008. (V. 16.) Korm. h.
A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007.(VI.27.) OGY határozat végrehajtásának 2008–2009.évekre vonatkozó cselekvési programjáról
4634
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2008. január 28-i üléséről
4636
 
Pályázati felhívás az „Idősbarát Önkormányzat” Díj elnyerésére aSzociális és Munkaügyi Minisztérium és az Önkormányzati Minisztérium gondozásában
4638
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
4645
 
Hivatalos Értesítő (2008/20. szám) HÉ 2697–2864

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.