A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314602. látogatója

Budapest

2008. május 8.,

csütörtök


 

71. szám


 

Ára: 4765,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XIX. tv.
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény módosításának kihirdetéséről
4250
118/2008. (V. 8.) Korm. r.
Egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintű jogszabályok és jogszabályi rendelkezések technikai deregulációjáról
4252
1/2008. (V. 8.) MeHVM r.
A Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
4408
11/2008. (V. 8.) HM r.
A katonai toborzás rendjéről szóló 23/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról
4413
26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM e. r.
A 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet módosításáról
4414
49/2008. (V. 8.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
4417
119/2008. (V.8.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4417
1027/2008. (V. 8.) Korm. h.
A MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. közötti hitelátvállalásokról és a hitelátvállalások miatt szükséges, egyes kezességvállalásról rendelkező kormányhatározatok módosításáról
4418
25/2008. (V. 8.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
4419
21/2008. (V. 8.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 85/2008. (IV. 11.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
4419
 
Az Országos Választási Bizottság 182/2008. (V. 6.) OVB határozata
4419
 
Az Országos Választási Bizottság 183/2008. (V. 6.) OVB határozata
4420
 
Az Országos Választási Bizottság 184/2008. (V. 6.) OVB határozata
4420
 
Az Országos Választási Bizottság 185/2008. (V. 6.) OVB határozata
4421
 
Az Országos Választási Bizottság 186/2008. (V. 6.) OVB határozata
4422
 
Az Országos Választási Bizottság 187/2008. (V. 6.) OVB határozata
4422
 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtását és a határon túli magyar kapcsolatok ápolását elősegítő civil szervezetek támogatására
4423
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2008. május 26.– június 27-ig terjedő időszak – II/2. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
4430
 
Hivatalos Értesítő (2008/19. szám) HÉ 2585–2696

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.