A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313323. látogatója

Budapest

2008. április 28.,

hétfő


 

67. szám


 

Ára: 250,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
95/2008.(IV. 28.) Korm. r.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005.(II.11.) Korm. rendelet módosításáról
3768
96/2008.(IV. 28.) Korm. r.
A hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményérőlszóló 380/2007. (XII.23.)Korm.rendelet módosításáról
3768
6/2008. (IV. 28.) MNB r.
A jegybanki alapkamat mértékéről
3769
19/2008. (IV. 28.) EüM r.
Az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006.(III.27.)EüM rendelet módosításáról
3770
10/2008. (IV. 28.) KvVM r.
A Zirci arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
3777
1024/2008. (IV.28.) Korm. h.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1.3.1pályázati konstrukció tekintetében a2007–2008-asidőszakra az Akciótervben meghatározott támogatási keret megemeléséről
3779
22/2008. (IV. 28.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
3779
23/2008. (IV. 28.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
3780
24/2008. (IV. 28.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
3780
18/2008. (IV. 28.) KüM h.
A Londonban, 2001. március 23-án kelt, abunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 2001.évinemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló2007.évi CLXV.törvény 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
3780
19/2008. (IV. 28.) KüM h.
A Londonban, 2001. október 5-én kelt, a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek ellenőrzéséről szóló 2001.évinemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 2007.évi CLXIV.törvény 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
3780
20/2008. (IV. 28.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti Együttműködési Központ működtetéséről szóló, Brüsszelben, 2007. november 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 318/2007. (XI. 23.) Korm. rendelet 2. és 3.§-ának hatálybalépéséről
3781
 
A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt 2007.évi pénzügyi beszámolója
3781

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.