A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314372. látogatója

Budapest

2008. április 25.,

péntek


 

66. szám


 

Ára: 1325,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XVI. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről
3712
2008: XVII. tv.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, a nőknek bármilyen bányában föld alatti munkára alkalmazásáról szóló 45.számú Egyezményének felmondásáról
3725
2008: XVIII. tv.
Egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről
3725
18/2008. (IV. 25.) EüM r.
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
3726
55/2008. (IV. 25.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007.(IV.17.) FVM rendelet módosításáról
3730
56/2008. (IV. 25.) FVM r.
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról
3731
56/2008. (IV. 25.) AB v.
Alkotmánybíróság végzése
3736
57/2008. (IV. 25.) AB v.
Alkotmánybíróság végzése
3737
58/2008. (IV. 25.) AB v.
Alkotmánybíróság végzése
3738
59/2008. (IV. 25.) AB v.
Alkotmánybíróság végzése
3738
60/2008. (IV. 25.) AB v.
Alkotmánybíróság végzése
3739
 
Az Országos Örmény Önkormányzat 8. közgyűlése (2008.01.19) 10.sz. határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3741
 
Az Országos Örmény Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
3754
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2008. május 26.–június 27-ig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
3756
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2008. május 26.–június 27-ig terjedő időszak – II/2. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
3758
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2008. május 26.–június27-ig terjedő időszak – II/3. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
3761

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.