A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2008. április 24.,

csütörtök


 

65. szám


 

Ára: 2185,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
16/2008. (IV. 24.) EüM r.
A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról
3625
17/2008. (IV. 24.) EüM r.
A szakmai kollégiumokról szóló 20/2004. (III. 31.) ESZCSM rendelet módosításáról
3627
50/2008. (IV. 24.) FVM r.
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
3628
51/2008. (IV. 24.) FVM r.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról
3638
52/2008. (IV. 24.) FVM r.
A borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról
3661
53/2008. (IV. 24.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
3661
54/2008. (IV. 24.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról
3671
16/2008. (IV. 24.) GKM r.
A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról
3677
15/2008. (IV. 24.) OKM r.
Az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet módosításáról
3677
51/2008. (IV. 24.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3679
52/2008. (IV. 24.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3680
53/2008. (IV. 24.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3682
54/2008. (IV. 24.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3684
55/2008. (IV. 24.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3689
100/2008. (IV. 24.) KE h.
Dvorzsánszki Zsigmond rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3699
101/2008. (IV. 24.) KE h.
Fazekas Béla rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3699
102/2008. (IV. 24.) KE h.
Kovács István rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3700
103/2008. (IV. 24.) KE h.
Dr. Mészáros Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3700
104/2008. (IV. 24.) KE h.
Szentiványi Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3700
105/2008. (IV. 24.) KE h.
Dr. Gönci János rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
3700
106/2008. (IV. 24.) KE h.
Merényi Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
3701
107/2008. (IV. 24.) KE h.
Kusai Sándor Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
3701
108/2008. (IV. 24.) KE h.
Mátyus Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
3701
109/2008. (IV. 24.) KE h.
Dr. Udvardi Iván rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
3701
110/2008. (IV. 24.) KE h.
Dr. Gábor Zoltán Iván rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
3702
111/2008. (IV. 24.) KE h.
Büntetés-végrehajtási altábornagyi előléptetésről
3702
112/2008. (IV. 24.) KE h.
Büntetés-végrehajtási vezérőrnagyi előléptetésről
3702
113/2008. (IV. 24.) KE h.
Mérnök vezérőrnagyi előléptetésről
3702
114/2008. (IV. 24.) KE h.
Büntetés-végrehajtási vezérőrnagyi előléptetésről
3703
17/2008. (IV. 24.) KüM h.
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet 5.§-a hatálybalépéséről
3703
 
A Szabadságharcosokért Közalapítvány költségvetési támogatás felhasználása
3704
 
Hivatalos Értesítő (2008/17. szám) HÉ 2289–2440

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.