A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382266. látogatója

Budapest

2008. április 17.,

csütörtök


 

62. szám


 

Ára: 2830,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XIV. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
3233
88/2008. (IV. 17.) Korm. r.
A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
3235
89/2008. (IV. 17.) Korm. r.
A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
3236
14/2008. (IV. 17.) EüM r.
A humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező géntechnológiai hatóság, valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező eljárásban közreműködő géntechnológiai szakhatóság kijelöléséről
3237
15/2008. (IV. 17.) EüM r.
A kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről szóló 46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról
3237
46/2008. (IV. 17.) FVM r.
A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról
3238
47/2008. (IV. 17.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
3243
37/2008. (IV. 17.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
3275
38/2008. (IV. 17.) OGY h.
Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Kormányzati Negyed beruházás részeként létrejövő Kormányzati Épület(együttes) megvalósítását célzó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez és az eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötéshez tárgyú 48/2007. (V. 31.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről
3275
39/2008. (IV. 17.) OGY h.
Az atomenergia 2005. és 2006. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról
3276
40/2008. (IV. 17.) OGY h.
A 2008–2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról
3276
41/2008. (IV. 17.) OGY h.
Országos népszavazás elrendeléséről
3278
42/2008. (IV. 17.) OGY h.
Országos népszavazás elrendeléséről
3278
43/2008. (IV. 17.) OGY h.
Országos népszavazás elrendeléséről
3278
44/2008. (IV. 17.) OGY h.
Országos népszavazás elrendeléséről
3279
45/2008. (IV. 17.) OGY h.
Országos népszavazás elrendeléséről
3279
46/2008. (IV. 17.) OGY h.
Országos népszavazás elrendeléséről
3279
41/2008. (IV. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3280
42/2008. (IV. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3285
43/2008. (IV. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3304
44/2008. (IV. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3305
45/2008. (IV. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3308
46/2008. (IV. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3312
47/2008. (IV. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3314
93/2008. (IV. 17.) KE h.
Dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter felmentéséről
3328
94/2008. (IV. 17.) KE h.
Bíró kinevezéséről
3328
95/2008. (IV. 17.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
3328
96/2008. (IV. 17.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésekről
3329
97/2008. (IV. 17.) KE h.
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
3329
98/2008. (IV. 17.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
3329
99/2008. (IV. 17.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
3331
1023/2008. (IV. 17.) Korm. h.
A Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról
3331
19/2008. (IV. 17.) ME h.
Egyes kétoldalú gazdasági együttműködési bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
3333
1/2008. (MK 62.) MeHVM ie.
A közigazgatási továbbképzés 2008. évi ajánlott díjairól
3333
 
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2007. évi pénzügyi beszámolója
3336
 
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság hirdetménye
3337
 
Tárgymutató a 2008. március hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról és közleményekről
 
Hivatalos Értesítő (2008/16. szám) HÉ 2169–2288

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.