A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312300. látogatója

Budapest

2008. április 15.,

kedd


 

61. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
86/2008. (IV. 15.) Korm. r.
A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg- szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról
3168
87/2008. (IV. 15.) Korm. r.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3181
9/2008. (IV. 15.) HM r.
A Honvéd Vezérkar főnökét, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatóit, illetve azok helyetteseit megillető vezetői juttatásokról
3181
7/2008. (IV. 15.) IRM r.
A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
3182
3/2008. (IV. 15.) SZMM r.
A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról
3208
17/2008. (IV. 15.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
3213
18/2008. (IV. 15.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
3214
 
A Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
3214
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal hirdetménye
3218
 
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
3224
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
3226

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.01.