A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313301. látogatója

Budapest

2008. április 3.,

csütörtök


 

55. szám


 

Ára: 2185,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
70/2008. (IV. 3.) Korm. r.
A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célúés fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet módosításáról
2816
71/2008. (IV. 3.) Korm. r.
A nyugellátások és a baleseti járadék 2008.éviévközikiegészítő emeléséről
2817
72/2008. (IV. 3.) Korm. r.
A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008.éviévközi kiegészítő emeléséről
2819
73/2008. (IV. 3.) Korm. r.
A Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2820
74/2008. (IV. 3.) Korm. r.
A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2821
75/2008. (IV. 3.) Korm. r.
Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségűüggyé nyilvánításáról
2834
76/2008. (IV. 3.) Korm. r.
Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2840
77/2008. (IV. 3.) Korm. r.
Egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2842
78/2008. (IV. 3.) Korm. r.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről ésüzemeltetéséről
2846
79/2008. (IV. 3.) Korm. r.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet ésa kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet módosításáról
2858
5/2008. (IV. 3.) MNB r.
A „XXIX. nyári olimpiai játékok” emlékérme kibocsátásáról
2860
40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM e. r.
Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004.(II.26.) FVM–ESZCSM– GKM együttesrendelet módosításáról
2861
41/2008. (IV. 3.) FVM r.
A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról
2862
14/2008. (IV. 3.) GKM r.
A bányászati hulladékok kezeléséről
2868
15/2008. (IV. 3.) GKM r.
A gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
2878
30/2008. (IV. 3.) OGY h.
Az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének éstagjainak megválasztásáról
2879
31/2008. (IV. 3.) OGY h.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007.évitevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
2880
32/2008. (IV. 3.) OGY h.
A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti ésetnikaikisebbségek helyzetéről (2005.február–2007. február) szólóbeszámoló elfogadásáról
2880
34/2008. (IV. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
2880
35/2008. (IV. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
2885
36/2008. (IV. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
2888
1021/2008. (IV. 3.) Korm. h.
A Magyar Mozgókép Közalapítvány AlapítóOkiratának módosításáról
2891
 
A Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)
2891
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
2895
 
A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról
2899
 
Hivatalos Értesítő (2008/14. szám) HÉ1897–2024

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.