A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313013. látogatója

Budapest

2008. március 29.,

szombat


 

53. szám


 

Ára: 2185,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
65/2008. (III. 29.) Korm. r.
A vizitdíj és a kórházi napidíj megszüntetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívülhelyezéséről
2672
66/2008. (III. 29.) Korm. r.
Egyes, a képzési hozzájárulásra vonatkozó kormányrendeleteknek a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló törvénnyel összefüggésben szükséges módosításáról
2674
67/2008. (III. 29.) Korm. r.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
2674
68/2008. (III. 29.) Korm. r.
A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
2676
38/2008. (III. 29.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról
2676
39/2008. (III. 29.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyeskérdésekről
2677
9/2008. (III. 29.) OKM r.
Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
2683
10/2008. (III. 29.) OKM r.
A szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
2728
11/2008. (III. 29.) OKM r.
A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
2734
12/2008. (III. 29.) OKM–PM e. r.
A mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól
2747
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
2754
 
Az Oktatási Hivatal közleménye a Magyar Köztársaság területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről (2008. március 3-ai állapot szerint)
2755

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.03.