A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311905. látogatója

Budapest

2008. március 28.,

péntek


 

52. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
62/2008. (III. 28.) Korm. r.
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.(XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
2608
63/2008. (III. 28.) Korm. r.
Az üzletek működésének rendjéről, valamint azegyesüzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységekvégzésének feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.)Korm. rendelet módosításáról
2608
64/2008. (III. 28.) Korm. r.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
2609
12/2008. (III. 28.) GKM r.
A felügyeleti díj mértékéről és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról
2612
8/2008. (III. 28.) KvVM r.
A 2008. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
2612
16/2008. (III. 28.) ÖTM r.
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2008. évi támogatásának rendjéről
2621
17/2008. (III. 28.) ÖTM r.
A 2006. tavaszi ár- és belvíz miatti károk pótlólagosenyhítéséről
2629
18/2008. (III. 28.) ÖTM r.
A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
2632
19/2008. (III. 28.) ÖTM r.
A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról
2641
20/2008. (III. 28.) ÖTM r.
A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII.25.) BM rendelet módosításáról
2657
6/2008. (III. 28.) PM r.
A Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról és egyes PM rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2659
7/2008. (III. 28.) PM r.
A Rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosításának rendjéről szóló 9/2006.(III.23.)PM rendelet módosításáról
2661
1020/2008. (III. 28.) Korm. h.
Az audiovizuális médiapolitikáért felelős kormánybiztos felmentéséről
2662
15/2008. (III. 28.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
2662
 
Az Országos Választási Bizottság 166/2008. (III. 26.) OVB határozata
2662

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.