A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314373. látogatója

Budapest

2008. március 26.,

szerda


 

50. szám


 

Ára: 1325,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
>2008: IX. tv.
A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról
2416
2008: X. tv.
Az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról
2417
2008: XI. tv.
Az Országos Rádió és Televízió Testület tagjai megbízatása megszűnésének egyes kérdéseiről
2418
55/2008. (III. 26.) Korm. r.
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi egyedi támogatásokról, ellentételezésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról
2419
56/2008. (III. 26.) Korm. r.
A bírósági ügyintézők által ellátható egyesfeladatokról
2420
57/2008. (III. 26.) Korm. r.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
2426
58/2008. (III. 26.) Korm. r.
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
2433
59/2008. (III. 26.) Korm. r.
A 2008. évi központi költségvetés céltartalékaterhérea központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról
2434
60/2008. (III. 26.) Korm. r.
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamintakapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII.23.)Korm. rendelet módosításáról
2437
12/2008. (III. 26.) EüM r.
Egyes miniszteri rendeleteknek az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő módosításáról
2438
10/2008. (III. 26.) GKM r.
A bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás különfeltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet módosításáról
2439
11/2008. (III. 26.) GKM r.
A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005.(IV.12.) GKM rendelet módosításáról
2440
13/2008. (III. 26.) ÖTM r.
A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
2442
1018/2008. (III. 26.) Korm. h.
Az emberkereskedelem elleni, 2008–2012 közötti nemzeti stratégiáról
2447
1019/2008. (III. 26.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázataival összefüggő többletkapacitási kérelmek előzetes befogadásáról
2461
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (1/2008.PJE szám)
2462
 
A Magyar Demokrata Fórum által a 2008. évi időközi parlamenti választásra fordított pénzeszközök forrásaiés felhasználása
2468

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.