A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312986. látogatója

Budapest

2008. március 14.,

péntek


 

42. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
49/2008. (III. 14.) Korm. r.
A közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról
2008
50/2008. (III. 14.) Korm. r.
A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célúés fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról
2056
51/2008. (III. 14.) Korm. r.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.éviLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet módosításáról
2058
52/2008. (III. 14.) Korm. r.
A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- ésközépüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és államikezességvállalásról szóló 317/2001.(XII.29.)Korm. rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó hiteldíj meghatározásáról ésazállami kezességvállalásról
2059
53/2008. (III. 14.) Korm. r.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006.(XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint ameghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról
2060
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közleménye a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek haszonbérleti pályázati szabályzatának kibocsátásáról
2060
 
Hivatalos Értesítő (2008/11. szám) HÉ 1457–1608

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.